Oefentherapiepraktijk In Beweging naar Balans

Adres praktijk:

Gezondheidscentrum Dok Zuid

1e Wormenseweg 338

7333 GZ

Apeldoorn

Telefoonnummer:

055-5429398

Adres praktijk:

Gezondheidscentrum de Heeze

Graanhof 134

7335 AV

Apeldoorn

Telefoonnummer:

055-5429398

Gerie van de Vlekkert
Verbijzondering
Psychosomatische Oefentherapie
Netwerk

Netwerk Chronische pijn

SOLK netwerk

Mijn praktijk is gespecialiseerd in hulpvragen op het gebied van adem- en/of ontspanningstherapie, chronische pijn en ervaren disbalans. Ik zie veel patiënten met hyperventilatie, angst- & paniek, spanningsklachten, disfunctionele ademklachten of ademklachten bij COPD, astma of na een COVID-19 besmetting. Daarnaast ben ik aangesloten bij een netwerk voor behandeling van chronische pijnklachten. In uw belang werk ik samen met andere disciplines (zoals POH GGZ, psycholoog en FT). Het hervinden van uw persoonlijke kracht en balans: dat is waar het om gaat!

Annemarie Agterberg
Netwerk

Netwerk Chronische Pijn

Slaapoefentherapie

Mijn intentie is om telkens weer samen met de patiënt een traject in te gaan waarbij het verbeteren van balans in lijf en leven voorop staat. Het doel is altijd dat de patiënt zelf gaat ervaren en ontdekken wat gunstig is ten aanzien van zijn/ haar klachten. Naast algemeen oefentherapeut Mensendieck heb ik me de afgelopen jaren verdiept in slaapoefentherapie (ook bij kinderen) en chronische pijnklachten. Kijk op onze website voor meer informatie.